Tu 9 kiếp mới có được một người bạn tuổi hổ đấy!

Người tuổi hổ mạnh mẽ, và quyết đoán. Họ rất khó yêu một ai đó nhưng khi đã yêu thì họ không bao giờ để người yêu mình phải đau khổ.

Người tuổi hổ mạnh mẽ, và quyết đoán. Họ rất khó yêu một ai đó nhưng khi đã yêu thì họ không bao giờ để người yêu mình phải đau khổ.

>>
Con giáp nữ sinh ra trời định đã mang may mắn, phúc đức cho 3 đời con cháu và người thân

Theo Trí Thức Trẻ

tuổi Dần

Bình luận(0)