Tuyệt đối không để những vật dụng này vào cốp xe máy

Hãy ngừng ngay việc bỏ những vật này vào cốp xe nếu không muốn nguy hại đến tính mạng.

Hãy ngừng ngay việc bỏ những vật này vào cốp xe nếu không muốn nguy hại đến tính mạng.
Theo Trí thức trẻ

nguy hiểm đến tính mạng

cốp xe máy

Bình luận