Ức chế, võ sĩ taekwondo "tẩn" luôn trọng tài

Bị xử thua, ức chế, võ sỹTaekwondo tấn công luôn cả trọng tài.

 

  Cỡ chữ

Bị xử thua, ức chế, võ sỹ Taekwondo tấn công luôn cả trọng tài.

NAT

 

  Cỡ chữ