Video: Báo đốm giết bê, bị bò mẹ đuổi chạy tít lên cây

Bình luận0

Một con báo đốm sát thủ đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối thịnh soạn thì không ngờ bị bò mẹ với kích thước lớn hơn

Một con báo đốm sát thủ đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối thịnh soạn thì không ngờ bị bò mẹ với kích thước lớn hơn nhiều lần đuổi chạy tít lên cây.

Theo Danviet.vn/Daily Star


báo đốm sát thủ

Bình luận(0)