Viết về 2018 của tuổi Canh Ngọ (1990)

Thứ sáu, 26/01/2018 15:34
Dư âm ảnh hưởng vận hạn xấu về cuối năm 2017 sẽ nhẹ dần - và chuẩn bị cho 1 năm 2018 sẽ khởi sắc hơn.


Theo Tử Vi 12 Con Giáp
Ý kiến của bạn !