Vợ mình mà không phải của mình

Hai vợ chồng đang định "yêu nhau"nhưng lại có kẻ thứ ba xen vào khiến anh chồng lại phải trốn vào tủ. Thật làngược đời!

 

  Cỡ chữ

Hai vợ chồng đang định "yêu nhau" nhưng lại có kẻ thứ ba xen vào khiến anh chồng lại phải trốn vào tủ. Thật là ngược đời!

NAT

 

  Cỡ chữ