Vợ sinh con được 7 tháng bỗng tự tử, chồng khóc cạn nước mắt khi đọc nhật ký

Đọc những dòng nhật ký dưới giường anh như chết lặng đi...

Đọc những dòng nhật ký dưới giường anh như chết lặng đi...

Theo Trí thức trẻ

vợ chồng

tự tử

vợ tự tử

Bình luận