Loạt ảnh khiến bạn “cười té ghế” vì những phép so sánh thời trang

Thứ tư, 22/02/2017 14:03

VIDEO

Hành trình tìm công lý vụ học sinh Nam Trung Yên gãy chân