Đại diện Việt Nam mang trang phục dát vàng nặng 40kg đến cuộc thi Mister International

Thứ tư, 25/04/2018 06:47