VIDEO

Lập hẳn tửu quán trên sân khấu 'Vì yêu mà đến', chàng diễn viên trẻ vẫn tỏ tình thất bại