Tin bão số 2

Bão số 2 đã đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh đêm 16/7/2017.

Chia sẻ chủ đề:

VIDEO

Rủ bạn thân cùng tham gia trào lưu mới này nào