HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018

Chủ nhật, 05/08/2018 21:58
Chiều 5/8, tất cả các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc đã bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018.

Chiều 5/8, tất cả các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc đã bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-1


Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-2


Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tại phía Bắc, hệ chính quy trong ngành Công an lấy 23,75 điểm đối với nam (tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt 23,75) và 24,4 điểm đối với nữ.

Khu vực phía Nam: 23,65 điểm đối với nam (tiêu chí phụ: Tổng điểm 03 môn: 20,9; môn Toán 7,4) và 22,95 đối với nữ.

Hệ Dân sự ĐH Phòng cháy Chữa cháy lấy 15 điểm.


Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-3


Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-4

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-5

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-6

 


Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-7

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-8


Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-9

 

 


Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-10


Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-11

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-12

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-13

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-14

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-15


Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-16

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-17

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-18

 

 

 

 

 

 


Điểm chuẩn 9 trường thuộc Đại học Đà Nẵng

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-19

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-20

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-21

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-22

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-23

 


Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-24

 

Điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc gia Hà Nội


Ngành Y khoa: 22,75

Ngành Dược học: 22,5

Ngành Răng Hàm Mặt: 21,5


Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-25

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-26

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-27

 

 


Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-28

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-29

 


Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-30

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-31

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-32

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-33

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-34

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-35

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-36

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-37

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-38

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-39

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-40

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-41

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-42

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-43


Điểm chuẩn Đại học Thương mại

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-44

(Ảnh: Lao động)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-45

(Ảnh: Lao động)


Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-46


Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-47


Điểm chuẩn Đại học Huế

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-48

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-49

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-50

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-51


Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-52


Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-53


Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-54


Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-55


Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-56

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-57

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-58

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-59

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-60

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-61

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-62

Ảnh:

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-63

 

 


Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-64

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-65

 


Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-66

 

 


Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-67

 
HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-68

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-69

 


Điểm chuẩn Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-70

 


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-71

 


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-72

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-73

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-74

 


Điểm chuẩn Đại học Nha Trang

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-75

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-76


Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-77


Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-78


Điểm chuẩn Điểm chuẩn Công nghệ TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-79

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-80


Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-81

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-82

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-83

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-84

 


Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-85


Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-86

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-87

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-88

 

 

 


Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-89


Điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018-90

 Từ ngày 7/8 đến trước 17h ngày 12/8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 ở các trường đại học. Một số trường cho phép xác nhận nhập học trực tuyến qua website do đó thí sinh chú ý hướng dẫn nhập học sau khi xác nhận nhập học thành công.

Bắt đầu từ ngày 15/8, các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu có các trường/ngành còn thiếu chỉ tiêu. Thí sinh xem thông tin xét tuyển bổ sung trên website của các trường. Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung khi chưa xác nhận nhập học vào các trường khác ở đợt 1.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet