Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi nghe tin người dân bị thu lại tiền hỗ trợ

Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi nghe tin người dân bị thu lại tiền hỗ trợ

Sao  1 giờ trước
Thủy Tiên gay gắt cho biết hiện cô đã cho người xác nhận thông tin và xử lý nhanh chóng sự việc này.