Một công ty bảo hiểm bồi thường 2 tỷ cho gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

Một công ty bảo hiểm bồi thường 2 tỷ cho gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

Thời sự  25 phút trước
Hai khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ này có tổng quyền lợi bồi thường ước tính 2 tỷ đồng.