Bố của nữ sinh quỳ “xin cô tha cho em”: “Tôi làm bố mà trái tim thắt lại”

Bố của nữ sinh quỳ “xin cô tha cho em”: “Tôi làm bố mà trái tim thắt lại”

Giáo dục  4 giờ trước
UBND TP Hà Nội yêu cầu phải báo cáo thành phố vụ nữ sinh quỳ trước cửa lớp trong hôm nay 2-10.