Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây

Nếu bạn có con gái, đừng chỉ dạy con cách yêu thương người khác, mà hãy dạy con cách bảo vệ chính mình.

Nếu bạn có con gái, đừng chỉ dạy con cách yêu thương người khác, mà hãy dạy con cách bảo vệ chính mình. Đừng chỉ dạy con cách tôn trọng người khác, hãy để con biết con cũng phải trân trọng chính mình…

Sinh con gái, nghĩa là cha mẹ phải chuẩn bị cho mình kiến thức và tâm lý riêng để dạy con. Con gái thường yểu điệu, nhẹ nhàng, sống tình cảm thậm chí yếu đuối. Tuy nhiên, cha mẹ hãy dạy con về niềm kiêu hãnh của phụ nữ. Phụ nữ có thể buồn, cũng có thể khóc, nhưng tuyệt đối không thể ủy lụy hay van nài ai. 

Dưới đây là 16 điều trong quan điểm dạy con gái:

Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-1Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-2Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-3Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-4Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-5Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-6Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-7Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-8Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-9Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-10Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-11Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-12Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-13Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-14Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-15Nhà có con gái, nhất định phải dạy con biết giá trị bản thân và trân trọng chính mình qua 16 điều sau đây-16

 

Theo Helino


dạy con gái

làm cha mẹ

Dạy con