15 ngày "tàng hình" của Tuấn "khỉ" trước khi bị tiêu diệt trong ngôi nhà hoang
Xem link gốcẨn link gốc http://danviet.vn/tin-tuc/15-ngay-tang-hinh-cua-tuan-khi-truoc-khi-bi-tieu-diet-trong-ngoi-nha-hoang-1058816.html

Tuấn Khỉ

Nổ súng ở Sài Gòn

giết người

Bình luận()