Chuyện chưa kể trong trường quân sự 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'
Xem link gốcẨn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/media/chuyen-trong-truong-quan-su-noi-bat-xuat-ngoai-bat-nhap-vi-covid-19-625244.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận()