Ngứa không được gãi, khát không được uống, vệ sinh không được đi, họ là 500 "thợ săn virus" ở CDC lớn nhất Việt Nam
Xem link gốcẨn link gốc http://toquoc.vn/ngua-khong-duoc-gai-khat-khong-duoc-uong-ve-sinh-khong-duoc-di-ho-la-500-tho-san-virus-o-cdc-lon-nhat-viet-nam-82020640454241.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận(1)
Vân Thiêm
06/04/2020 | 13:41
Cả nước yêu thương và biết ơn các bạn.