Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mão năm Tân Sửu 2021

Tuổi Mão trong năm 2021 nên xem chọn tuổi nào xông đất, xông nhà cho mình thì mang lại may mắn tài lộc trong năm mới nhé?

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Mão nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho từng tuổi Mão 

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tân Mão 1951

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mão năm Tân Sửu 2021-1

Tuổi của Gia chủ: Tân Mão
Năm sinh: 1951
Mệnh: Tùng Bách Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Mão năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Tân Mão 1951 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mão năm Tân Sửu 2021-2

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Mão 1951

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mão khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Giáp Thân (Sinh năm 1944), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Ất Mão (Sinh năm 1975), Ất Sửu (Sinh năm 1985), Giáp Ngọ (Sinh năm 1954)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Quý Mão 1963

Tuổi của Gia chủ: Quý Mão
Năm sinh : 1963
Mệnh: Kim Bá Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Mão năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mão năm Tân Sửu 2021-3

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1991 (Tuổi Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1955 (Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) - 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Mão 1963

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Mão khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Nhâm Tý (Sinh năm 1972), Quý Sửu (Sinh năm 1973), Đinh Mão (Sinh năm 1987),  Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Ất Mão 1975

Tuổi của Gia chủ: Ất Mão
Năm sinh : 1975
Mệnh: Đại Khuê Thủy
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Mão năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mão năm Tân Sửu 2021-4

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1943 (Tuổi Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – Thoa Xuyến Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Mão 1975

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Mão khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Giáp Dần (Sinh năm 1974), Giáp Thân (Sinh năm 2004), Giáp Thìn (Sinh năm 1964), Ất Mão (Sinh năm 1975), Tân Sửu (Sinh năm 1961)

4. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi của Gia chủ: Đinh Mão
Năm sinh : 1987
Mệnh: Lư Trung Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Mão năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Mão khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Giáp Dần (Sinh năm 1974), Giáp Thân (Sinh năm 2004), Ất Mão (Sinh năm 1975), Canh Thìn (Sinh năm 2000), Đinh Sửu (Sinh năm 1997)

5. tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Kỷ Mão 1999

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Mão
Năm sinh : 1999
Mệnh: Thành Đầu Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Mão năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1999 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Mão khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Nhâm Tuất (Sinh năm 1982),  Quý Sửu (Sinh năm 1973), Ất Dậu (Sinh năm 1945), Nhâm Thìn (Sinh năm 1952),  Ất Mão (Sinh năm 1975)

Theo Vietnamnet

Xem link gốcẨn link gốc https://2sao.vn/tuoi-xong-dat-xong-nha-phu-hop-cho-nguoi-tuoi-mao-nam-tan-suu-2021-n-247935.html

12 con giáp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.