Israel tạm ngừng bắn 3 giờ tại Gaza

Quân đội Israel đã quyết định tạm ngừng bắn 3 giờ tại Gaza để cho phép người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cho phép các hoạt động cứu trợ được diễn ra suôn sẻ.