Yakuza chịu thua... khủng hoảng

Yakuza, các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật, đầu tư hầu hết lượng tiền khổng lồ có được từ ma túy, đánh bạc, bảo kê, mại dâm… vào những công việc sinh lợi cao như chứng khoán.