Cách kiểm tra tiền điện hàng tháng để tránh thiệt thòi

Người sử dụng điện cần lưu ý để kiểm tra nhân viên điện lực có tính đúng số tiền điện mà mình phải trả hàng tháng, tránh thiệt thòi.

Người sử dụng điện cần lưu ý để kiểm tra nhân viên điện lực có tính đúng số tiền điện mà mình phải trả hàng tháng, tránh thiệt thòi.

Giá điện chính thức tăng 8,36% từ 20/3/2019. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kWh lên thành 1.864,44 đồng/kWh (tăng 8,36%) kể từ ngày 20/3/2019; mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cách kiểm tra tiền điện hàng tháng để tránh thiệt thòi-1

Để kiểm tra điện lực có tính đúng số tiền điện mà mình phải trả hàng tháng hay không (tránh bị thiệt thòi nếu không may bị tính nhầm, cao hơn số tiền phải đóng…), người dùng điện cần lưu ý:

Đối với khách hàng không thuộc trường hợp chốt chỉ số điện kế trong ngày 20/3/2019 (khách hàng sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt) thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy với các thông số như sau:

Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới); mức sử dụng điện của từng bậc thang tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số.

Ví dụ, khách hàng A (định mức một hộ) có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 350 kWh với ngày ghi điện của tháng 4-2019 là 7-4; ngày ghi điện kỳ trước (tháng 3-2019) là 7-3 và ngày áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20-3-2019. Cách tính như sau:

Số ngày sử dụng điện thực tế là 31 ngày (từ ngày 8-3 đến 7-4-2019). Trong đó, số ngày sử dụng theo đơn giá cũ là 12 ngày (từ ngày 8 đến 19-3-2019), có sản lượng điện tiêu thụ là 135 kWh (350 kWh x 12 ngày/31 ngày).

Số ngày sử dụng điện theo đơn giá mới là 19 ngày (từ ngày 20-3 đến 7-4-2019), có sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá mới là 215 kWh (350 kWh - 174 kWh).

Trong đó, 135 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá cũ và 215 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Cách kiểm tra tiền điện hàng tháng để tránh thiệt thòi-2

Đối với tiền điện theo đơn giá cũ: Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá cũ là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá cũ là 19 kWh (50 kWh x một hộ x 12 ngày/31 ngày). Ứng với đơn giá điện cũ của bậc thang trên là 1.549 đồng, tiền điện là 29.431 đồng (19 kWh x 1.549 đồng). Tương tự, bậc thang thứ hai là 30.400 đồng, bậc thang thứ ba là 72.462 đồng, bậc thang thứ tư là 91.260 đồng, bậc thang thứ năm là 49.685 đồng, bậc thang thứ sáu là 0 đồng. Như vậy, tổng tiền điện theo đơn giá cũ: 273.238 đồng.

Tiền điện theo đơn giá mới: Định mức bậc thang quy định thứ nhất theo đơn giá mới là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá mới là 31 kWh (50 kWh x một hộ x 19 ngày/31ngày). Ứng với đơn giá điện mới của bậc thang trên là 1.678 đồng, tiền điện là 52.018 đồng (31 kWh x 1.678 đồng). Tính tương tự, bậc thang thứ hai là 53.754 đồng, bậc thang thứ ba là 122.854 đồng, bậc thang thứ tư là 154.696 đồng, bậc thang thứ năm là 87.854 đồng, bậc thang thứ sáu là 0 đồng. Tổng tiền điện theo đơn giá mới: 471.176 đồng.

Như vậy, số tiền khách hàng trên phải thanh toán là 818.855 đồng (bao gồm VAT), cao hơn 48.039 đồng so với tiền điện phải thanh toán khi không đổi giá là 770.816 đồng.

Theo VOV


hóa đơn tiền điện

giá điện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.