'Không thể cầm cự vì giá thuê mặt bằng quá cao'

"Khách hàng không có, nhân viên giảm nên 6 tháng sẽ dùng hết vốn ban đầu. Không thể nào cầm cự tiếp dẫn đến trả mặt bằng hàng loạt" quản lý cửa hàng tại quận 1, TP.HCM chia sẻ.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-khong-the-cam-cu-vi-gia-thue-mat-bang-qua-cao-post1110730.html

Covid-19