ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019

Thứ sáu, 09/08/2019 07:17
ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của các ngành/chương trình đào tạo.

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của các ngành/chương trình đào tạo.
 

Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 như sau:

Trường ĐH Công nghệ:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-1

 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-2

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-3

 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-4

 

 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-5

 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-6

 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-7

 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-8

 

Trường ĐH Ngoại ngữ: 

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-9

Trường ĐH Kinh tế:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-10

Trường ĐH Giáo dục:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-11

Khoa Luật và Khoa Y dược:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-12

Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường thành viên năm 2019-13


Theo VietNamNet 

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet