Angelina Jolie xúc động trong ngày đưa Maddox đi nhập học

Minh tinh Hollywood đã rất xúc động và nói sẽ cố không khóc trong ngày đưa Maddox đi nhập học ở Hàn Quốc.

Minh tinh Hollywood đã rất xúc động và nói sẽ cố không khóc trong ngày đưa Maddox đi nhập học ở Hàn Quốc.

Theo Zing


Angelina Jolie

Bình luận