Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 'Tôi mong gia đình đoàn tụ giống ngày xưa'

Chủ tọa phiên tòa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, về trông con cái, giao tài sản cho ông Vũ quản lý. Bà Thảo đã quay sang hỏi ông Vũ tại tòa: "Anh Vũ có đồng ý không?".

Chủ tọa phiên tòa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, về trông con cái, giao tài sản cho ông Vũ quản lý. Bà Thảo đã quay sang hỏi ông Vũ tại tòa: "Anh Vũ có đồng ý không?".

 

Theo Zing


Đặng Lê Nguyên Vũ

Lê Hoàng Diệp Thảo

Bình luận