Bể phốt tích tụ 10 năm phát nổ khiến nhân viên vệ sinh tử nạn

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, người nhân viên vệ sinh đã đốt giấy thả vào bể phốt để chứng minh. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, người nhân viên vệ sinh đã đốt giấy thả vào bể phốt để chứng minh. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm đã xảy ra.

 

Theo VietNamNet


Nhân viên vệ sinh

bể phốt

Bình luận