Beckham bị sỉ nhục

Cậu bé này có hành động khiếnDavid Beckham thật là "đau".

 

  Cỡ chữ

Cậu bé này có hành động khiến David Beckham thật là "đau".

NAT

 

  Cỡ chữ