Bích Phương và Sơn Tùng hát đè khác nhau thế nào

Trước Bích Phương, nhiều ca sĩ cũng vướng tranh cãi liên quan đến việc hát nhép. Thực tế, ranh giới giữa hát nhép và đè còn khó phân định.

Trước Bích Phương, nhiều ca sĩ cũng vướng tranh cãi liên quan đến việc hát nhép. Thực tế, ranh giới giữa hát nhép và đè còn khó phân định.

 

Theo Zing


Sơn Tùng

Bích Phương

Bình luận