Các chiêu gian lận về dung tích khi bơm xăng

Không ít người tiêu dùng có thể bị móc túi từ những chiêu thức gian lận về dung tích khi bơm xăng.

Ngoài việc phải đối mặt với những rủi ro từ xăng kém chất lượng thì không ít người tiêu dùng có thể bị móc túi từ những chiêu thức gian lận về dung tích khi bơm xăng. Sau đây là một vài chiêu thức mà chúng tôi tổng hợp được.

Theo VTC14


cây xăng

bơm xăng

Bình luận