Cầm ngược micro vẫn "hát ngon"

Cô ca sỹ này thật là "siêu", cầmngược micro mà vẫn hát ra tiếng "ngon lành"!

 

  Cỡ chữ

Cô ca sỹ này thật là "siêu", cầm ngược micro mà vẫn hát ra tiếng "ngon lành"!

NAT

 

  Cỡ chữ