Cận cảnh cá rồng nửa tỷ đồng ở TP.HCM

Một chủ cửa hàng cá cảnh tại TP.HCM sở hữu con cá rồng có giá nửa tỷ đồng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-can-canh-ca-rong-nua-ty-dong-post1154602.html?fbclid=IwAR1vfcS4Yic7vHSwQDIS96M8wp5w8NH04g86tR0kVwcz3QYju6oKuUpKiqE

cá rồng

Bình luận