Cảnh sát Ấn Độ quất roi người bán hàng rong, lật đổ xe hàng

Cảnh sát Ấn Độ đã dùng gậy đập vào trái cây trên xe bán hàng rong để nhắc nhở lệnh phong tỏa. Nhiều người nhanh chóng đẩy xe bỏ chạy, có người phải bỏ cả xe hàng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-canh-sat-an-do-quat-roi-nguoi-ban-hang-rong-lat-do-xe-hang-post1067506.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận(0)