"Chết cười" với trò chơi đoán người của Đào Bá Lộc

Đào Bá Lộc đã gợi ý đến như thế rồi, không đoán được thì cũng chịu thôi.

Đào Bá Lộc đã gợi ý đến như thế rồi, không đoán được thì cũng chịu thôi.

Theo Trí thức trẻ

Trấn Thành

Đào Bá Lộc

Bình luận