Chú nhóc biểu diễn với motor bỏ túi

Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vịvà các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ với chiếc xe motor bỏ túi.

 

  Cỡ chữ

Thật đáng kinh ngạc! Mời quý vị và các bạn xem một chú nhóc biểu diễn tài nghệ với chiếc xe motor bỏ túi.

NAT

 

  Cỡ chữ