Clip: Nữ sinh thoát nạn may mắn dưới bánh xe container và chiếc xe chạy ngược chiều đầy tai hại

Nữ sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng chiếc xe đạp điện đã bị nghiền vỡ dưới bánh xe container.

Nữ sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng chiếc xe đạp điện đã bị nghiền vỡ dưới bánh xe container.

Theo Thế giới trẻ

Xem link gốcẨn link gốc https://thegioitre.vn/search?q=Clip%3A%20N%E1%BB%AF%20sinh%20tho%C3%A1t%20n%E1%BA%A1n%20may%20m%E1%BA%AFn%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20b%C3%A1nh%20xe%20container%20v%C3%A0%20chi%E1%BA%BFc%20xe%20ch%E1%BA%A1y%20ng%C6%B0%E1%BB%A3c%20chi%E1%BB%81u%20%C4%91%E1%BA%A7y%20tai%20h%E1%BA%A1i

nữ sinh

xe container

Bình luận