Đạo tặc dùng ống chích cướp xe ôm của tài xế già

Nói tài xế xe ôm lớn tuổi chạy lòng vòng trong các con hẻm, nam thanh niên to cao bất ngờ cầm ống tiêm dí sát vào lưng ông rồi cướp xe máy.

Nói tài xế xe ôm lớn tuổi chạy lòng vòng trong các con hẻm, nam thanh niên to cao bất ngờ cầm ống tiêm dí sát vào lưng ông rồi cướp xe máy.

Theo Vietnamnet


cướp giật

Tên cướp

cướp xe máy

Bình luận