Đường phố, công viên Hà Nội thiếu ánh sáng vì cắt giảm điện

Nhiều tuyến phố, điểm vui chơi công cộng ở Hà Nội lên đèn muộn và tắt sớm để giảm lượng tiêu thụ điện. Thiếu ánh sáng, người dân đi lại khó khăn vào giờ tan tầm.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-duong-pho-cong-vien-ha-noi-thieu-anh-sang-vi-cat-giam-dien-post1437963.html

Cắt điện

Bình luận