Giải vô địch thể hình Mỹ

Mời quý vị và các bạn xem giảithi đấu thể hình của Mỹ năm 2006.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem giải thi đấu thể hình của Mỹ năm 2006.

NAT

 

  Cỡ chữ