Giới trẻ Việt tự "bóc" set đồ của mình tại Sneaker Fest 2018 mà choáng

Xem giới trẻ Việt tự "bóc" set đồ của mình tại Sneaker Fest 2018 mà choáng, có bộ lên đến cả trăm triệu đồng!

Xem giới trẻ Việt tự "bóc" set đồ của mình tại Sneaker Fest 2018 mà choáng, có bộ lên đến cả trăm triệu đồng!

Theo Trí thức trẻ


hàng hiệu

Bình luận