Hài hước video em bé nhất quyết không chịu gọi bố, chỉ gọi mẹ

Dù được người bố của mình bắt gọi bố nhưng cô bé này nhất quyết chỉ gọi mẹ.

Dù được người bố của mình bắt gọi bố nhưng cô bé này nhất quyết chỉ gọi mẹ.

Theo Khám Phá

Bình luận