'Hoa hồng trên ngực trái' tập 24: Trà lên giường với cấp dưới của Thái

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 24, vì muốn Hùng giữ kín bí mật, Trà đành chấp nhận lên giường với hắn, phản bội Thái.

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 24, vì muốn Hùng giữ kín bí mật, Trà đành chấp nhận lên giường với hắn, phản bội Thái.

 

Theo VietNamNet


 


Hoa hồng trên ngực trái

Bình luận