Hùng Thuận kể về kỷ niệm với nghệ sĩ Lê Bình trong 'Đất phương Nam'

Diễn viên Hùng Thuận đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tối muộn 2/5. Anh vẫn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp khi đóng chung "Đất phương Nam" với cố nghệ sĩ.

Diễn viên Hùng Thuận đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tối muộn 2/5. Anh vẫn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp khi đóng chung "Đất phương Nam" với cố nghệ sĩ.

Theo Zing


Lê Bình

Nghệ sĩ Lê Bình

Hùng Thuận

Đất Phương Nam

Bình luận