Khi thủ môn thể hiện tài giữ bóng

Đôi khi thủ môn cũng muốn thểhiện tài giữ và rê dắt bóng nhưng không thành công và biếu không cho đội bạn mộtbàn thắng.

 

  Cỡ chữ

Đôi khi thủ môn cũng muốn thể hiện tài giữ và rê dắt bóng nhưng không thành công và biếu không cho đội bạn một bàn thắng.

NAT

 

  Cỡ chữ