Lại một phen tưởng bở

Anh chàng này bị một cô gái xinhđẹp đi đến, lột áo ra lại tưởng cô ta muốn mình, nhưng thực ra cô lấy áo anhđể... lau xe.

 

  Cỡ chữ

Anh chàng này bị một cô gái xinh đẹp đi đến, lột áo ra lại tưởng cô ta muốn mình, nhưng thực ra cô lấy áo anh để... lau xe.

NAT

 

  Cỡ chữ