Màn biễu diễn wushu hay tuyệt!

Mời quý vị và các bạn cùng xemmàn biểu diễn hay tuyệt cú mèo của hai võ sĩ wushu.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn cùng xem màn biểu diễn hay tuyệt cú mèo của hai võ sĩ wushu.

NAT

 

  Cỡ chữ