Mẹ bạn đã có ngày 8 - 3

Ngày quốc tế phụ nữ, các chàng trai cô gái đều cuống cuồng chuẩn bị quà cho vợ hoặc bạn gái. Người ta cố gắng chuẩn bị những gì tươm tất, hoành tráng nhất cho ngày 8/3. Tuy nhiên, không ít người quên mất ngày 8/3 cho mẹ.

Ngày quốc tế phụ nữ, các chàng trai cô gái đều cuống cuồng chuẩn bị quà cho vợ hoặc bạn gái. Người ta cố gắng chuẩn bị những gì tươm tất, hoành tráng nhất cho ngày 8/3. Tuy nhiên, không ít người quên mất ngày 8/3 cho mẹ.

Mẹ của bạn đã có ngày 8/3 đúng nghĩa lần nào trong đời?

Theo VietNamNet


Quốc tế phụ nữ

Bình luận