Người phụ nữ vào cửa hàng tạp hoá trộm tiền

Lợi dụng lúc vắng vẻ, người phụ nữ lẻn vào cửa hàng lấy trộm tiền ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nguoi-phu-nu-vao-cua-hang-tap-hoa-trom-tien-post1203198.html

trộm cắp

Bình luận