Nhân viên cây xăng quật ngã tên cướp có dao

Bị kẻ cướp dí dao vào cổ, anh Đặng Ngọc Hạnh vờ nói chuyện rồi quật ngã gã định cướp cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh.

Bị kẻ cướp dí dao vào cổ, anh Đặng Ngọc Hạnh vờ nói chuyện rồi quật ngã gã định cướp cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh.

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-nhan-vien-cay-xang-quat-nga-ten-cuop-co-dao-post1037709.html?fbclid=IwAR2jylOutQNYchWQXD0paTPFUE-sOIEinV1hLfPrFIF7N-5BnnlTPIUa_38


bọn cướp

Bình luận