Những cú ngã hài hước

Trong khi người bị ngã phải chịunhiều đau đớn về thể xác thì ngược lại, những người xe, chứng kiến những cú ngãấy thì được một phen cười nghiêng ngả.

 

  Cỡ chữ
Trong khi người bị ngã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác thì ngược lại, những người xe, chứng kiến những cú ngã ấy thì được một phen cười nghiêng ngả.

NAT

 

  Cỡ chữ