Những đoạn phim quay chậm thuyệt đẹp

Bình luận0

Có những tình huống, sự việc xảyra trong cuộc sống mà chúng ta không để ý nhưng khi được ghi và phát chậm lại tamới thấy nó mới đẹp làm sao!

 

  Cỡ chữ

Có những tình huống, sự việc xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không để ý nhưng khi được ghi và phát chậm lại ta mới thấy nó mới đẹp làm sao!

NAT

 

  Cỡ chữ

Bình luận(0)