Những khi ta buồn

Mời quý vị và các bạn nghe cakhúc Những khi ta buồn do nữ thí sinh của cuộc thi Vietnamidol Lều Phương Anhtrình bày.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc do nữ thí sinh của cuộc thi Vietnamidol Lều Phương Anh trình bày.

NAT

 

  Cỡ chữ